Dermpathpedia.com :ลงประกาศฟรี โพสท์ฟรี

หมวดหมู่ทั่วไป => หนังสือ => ข้อความที่เริ่มโดย: kkthai20009 ที่ กุมภาพันธ์ 15, 2018, 06:30:15 AM

หัวข้อ: รวมแนวข้อสอบ พนักงานดับเพลิง เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ
เริ่มหัวข้อโดย: kkthai20009 ที่ กุมภาพันธ์ 15, 2018, 06:30:15 AM
โหลดแนวข้อสอบ พนักงานดับเพลิง เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ
(https://4.bp.blogspot.com/-sGGAMXnqZJc/Wn1rdISFTyI/AAAAAAAAAuo/Nj1wVfSpmXE5EFsMkFQMsFbRdNM3Jt1WwCLcBGAs/s640/%25E0%25B8%259E%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%2587%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%2594%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%259A%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%259E%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%2587.jpg) (https://4.bp.blogspot.com/-sGGAMXnqZJc/Wn1rdISFTyI/AAAAAAAAAuo/Nj1wVfSpmXE5EFsMkFQMsFbRdNM3Jt1WwCLcBGAs/s1600/%25E0%25B8%259E%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%2587%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%2594%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%259A%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%259E%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%2587.jpg)

- ความรู้เกี่ยวกับเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ
- แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒
- พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
- พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอัคคีภัย
- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบรรเทาสาธารณภัย
- ถาม- ตอบ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบรรเทาสาธารณภัย
- แนวข้อสอบงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (พฤศจิกายน)
- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (ธันวาคม)
- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (มกราคม)
- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
เข้าดูเพจสอบพนักงานดับเพลิง เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ (https://goo.gl/MtRZSE)
เข้าดูยูทูบสอบพนักงานดับเพลิง เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ (https://youtu.be/WvQ4iH9x8Qc)
เข้าดูเว็บที่พนักงานดับเพลิง เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ (https://xn--l3ckb8cljicce5b0v.blogspot.com/2018/02/blog-post.html)

(https://fh.lnwfile.com/3dm0yw.jpg)
 
(https://fh.lnwfile.com/gopmq1.jpg)
 
คำค้นหาที่เกี่ยวข้อง : คู่มือเตรียมสอบพนักงานดับเพลิง เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ (https://xn--l3ckb8cljicce5b0v.blogspot.com/2018/02/blog-post.html)

Tags : โหลดแนวข้อสอบงานราชการ พนักงานดับเพลิง เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ,โหลดแนวข้อสอบงานราชการ พนักงานดับเพลิง เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ,คู่มือเตรียมสอบพนักงานดับเพลิง เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ